ชิปปิ้ง ขนส่งระส่ำ เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกขาดตลาด

ชิปปิ้ง ขนส่งระส่ำ เมื่อพนักงานขับรถขาดแคลน Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ขนส่งระส่ำ เมื่อพนักงานขับรถบรรทุกขาดตลาด                                                                Shippingyou 768x402

ชิปปิ้ง บริษัทขนส่งทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกส่งของ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโตนั้น นับเป็นปัญหาใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบในการส่งมอบที่ช้าลง

บริษัทชิปปิ้งทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและจีน กำลังประสบกับการสูญเสียรายได้มากกว่า 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อขายแคลนพนักงานขับรถส่งของ ซึ่งการมองหาคนขับรถที่มีทักษะและความชำนาญกลายเป็นลิสต์อันดับต้นๆ ที่บริษัทขนส่งต้องการ

จุดเริ่มต้นของการขาดแคลน

จากการวิเคราะห์โดยสมาคมรถบรรทุกอเมริกัน (American Trucking Association) พบว่าในปี 2005 เป็นจุดเริ่มต้นของการรายงานการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก และอุตสาหกรรมขนส่งก็ได้ต่อสูกับภาวะนี้มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว แม้ว่าในปี 2008 จะมีปริมาณการขนส่งลดลงชั่วคราว ทำให้อุตสาหกรรมขนส่งไม่ได้รับผลกระทบมากนัก จนเมื่อปี 2011 ที่ปริมาณการขนส่งสินค้าฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง จึงทำให้บริษัทขนส่งต้องประสบปัญหาการขาดแคลนอาชีพขึ้นอีกครั้ง

สถิติการขาดแคลนอาชีพคนขับรถบรรทุกเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2016 อุตสาหกรรมรถบรรทุกต้องการพนักงานขับรถมากกว่า 36,500 คน ในปีถัดมาปริมาณขาดแคลนคนขับรถเพิ่มขึ้นเป็น 50,700 คน สำหรับตัวเลขล่าสุดจากสมาคมรถบรรทุกอเมริกันในปี 2019 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอย อย่างไรก็ตามสำหรับปี 2020 ยังพบว่า การขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุกยังเป็นปัญหาใหญ่ และอาจจะลุกลากไปถึงปี 2028 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขาดแคลนอาชีพดังกล่าวนี้มากกว่า 160,000 คนเลยทีเดียว (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : 5 ประเภทของรถบรรทุกขนส่งที่ผู้นำเข้าควรรู้)

ทำไมอาชีพคนขับรถบรรทุกจึงขาดแคลน

ปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกานั้น จัดว่าอยู่ในระดับสูงตลอดกาล แต่หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาการขาดแคลนในยุคนี้ คือ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพคนขับรถบรรทุก สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาประมาณการณ์อายุเฉลี่ยของผู้ขับขี่รถบรรทุกคือ 55 ปี ในขณะที่ไทย ยังไม่พบรายการภาวะขาดแคลนดังกล่าว

นอกจากนี้ อาชีพคนขับรถบรรทุกยังมีการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนงานสูงมาก ด้วยค่าแรงงานที่น้อย และในบางบริษัทชิปปิ้งใช้วิธีสะสมไมล์แทนการจ่ายค่าชดเชยตามระยะเวลาที่อยู่บนท้องถนน ซึ่งการอยู่บนท้องถนนนานนั้น อาจมาจากการจราจรติดขัด สภาพการก่อสร้างหรืออากาศที่เลวร้าย

กอปรกับปัจจุบันอุตสาหกรรมรถบรรทุกได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดในเรื่องของเวลา ซึ่งในสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องเก็บบับทึกเวลาเป็นดิจิทัลตามชั่วโมงการทำงานหรือที่เรียกว่า RODS สำหรับผู้ขับขี่ที่ล่าช้าหรือส่งมอบไม่ตรงเวลาอาจถูกลงโทษและปรับเงิน อีกทั้งอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถอีกต่อไป

เคล็ดลับแก้ปัญหาคนขับรถบรรทุกไม่เพียงพอ
 1. ลงทุนด้านเทคโนโลยีจัดการยานพาหนะ

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของบริษัทขนส่ง คือการลงทุนเกี่ยวกับระบบจัดการยานพาหนะ เพราะมันคือสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้ล่วงหน้าหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

 1. สนับสนุนพนักงานขับรถในองค์กร

การสนับสนุนจากองค์กรจะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า และเกิดความภักดีต่อบริษัท การสนับสนุนหรือช่วยเหลือพนักงานขับรถ อาจทำได้โดยการให้สวัสดิการที่พัก เบี้ยเลี้ยงค่าขยัน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักและที่ทำงานเพื่อส่งเสริมให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้น

 1. เข้าใจปัญหาของพนักงานขับรถ

เมื่อมีพนักงานลาออก ควรรับฟังปัญหาของพวกเขาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข บางครั้งพนักงานอาจลาออกด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เรื่องค่าตอบแทนเสมอไป เช่น ต้องการเวลา ความสมดุลในชีวิตการทำงาน ครอบครัว ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ ควรนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางพัฒนาแก้ไขต่อไป

 1. พยายามรักษาพนักงานเก่าเอาไว้

ถึงแม้ว่าอาชีพนี้ จะมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนงานสูงมากก็ตาม แต่หากคุณมีสวัสดิการที่ดีพอสำหรับพนักงาน ก็อาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเก่าลาออก เพราะการได้พนักงานใหม่นั้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานสักระยะหนึ่งหรือจนกว่าทุกอย่างจะลงตัว