ชิปปิ้ง เจาะลึกเรื่องกล่อง Paperboard ที่ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้า

ชิปปิ้ง เจาะลึกเรื่องกล่อง Paperboard Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เจาะลึกเรื่องกล่อง Paperboard ที่ใช้บรรจุภัณฑ์สินค้า                            Paperboard Shippingyou 768x402

ชิปปิ้ง ว่าด้วยเรื่องของกระดาษแข็งที่ใช้ผลิตเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้านั้น ปัจจุบันมีกระดาษหลายประเภทที่นิยมนำมาทำเป็นกล่องบรรจุของ 

ไม่ว่าจะเป็น Paperboard หรือกระดาษแข็ง, Solid Fiberboard หรือกระดาษที่ได้จาก Paperboard หลายๆ ชั้นประกบติดกัน และมีความแข็งแรงมากกว่า Paperboard, Corrugated Fiberboard หรือกระดาษลูกฟูก ที่ได้จาก Paperboard หลายชั้น ประกอบด้วยกระดาษผิวหน้า และลอนลูกฟูกเรียงประกบติดสลับชั้นกัน

อย่างไรก็ตาม กระดาษแต่ละประเภทนั้น เหมาะกับการหีบห่อสินค้าที่แตกต่างกัน และสำหรับครั้งนี้ เราจะพูดถึงเฉพาะกระดาษแข็งหรือ Paperboard ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการขนส่งมากที่สุด

Paperboard Box ทำมาจากกระดาษแข็งและมีความหนามากกว่า 0.012 นิ้ว ว่ากันว่า ต้นกำเนิดของกระดาษแข็งนั้น เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 1800 ตั้งแต่มีการเปิดตัวเครื่องผลิตกระดาษที่มีชื่อว่า Fourdrinier ทำให้สามารถผลิตกระดาษได้เป็นจำนวนมาก และในเวลาต่อมา ได้มีการพัฒนาวิธีผลิตกล่องกระดาษแข็งแบบพับได้คราวละปริมาณมากๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมชิปปิ้งหรือขนส่งที่กำลังมาแรง

กระดาษแข็ง (Paperboard) คืออะไร ?

กระดาษแข็งเป็นชื่อเรียกกว้างๆ ที่หมายถึงคุณภาพหรือเกรดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กระดาษแข็งจะมีความหนากว่ากระดาษที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือ อย่างไรก็ตาม กระดาษแข็งที่ใช้สำหรับแพ็คสินค้าหรือทำกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. กล่องกระดาษแข็งฟอกขาว SBS (Solid Bleached Sulfate)

เป็นกล่องกระดาษเนื้อแข็งเกรดพรีเมี่ยม มักทำจากเยื่อไม้ฟอกขาวอย่างน้อย 80% ส่วนใหญ่นิยมใช้แพ็คสินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น ของดิสเพลย์แนวตั้ง, กล่องลูกอม, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

2. กล่องกระดาษคราฟท์ CUK (Coated Unbleached Kraft) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Clay Natural Kraft (CNK) ผลิตจากวัสดุที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 80% ส่วนใหญ่จะเคลือบด้วยดินเหนียว ดินขาวหรือโพลีเอทีลีน (PE) ใช้บรรจุของหนัก, อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม สินค้าเภสัชกรรม และ Met-Pet Board เป็นกล่องกระดาษแข็งที่เคลือบฟิลม์โพลีเอสเทอร์ เช่น เคลือบเงา เคลือบสีรุ้ง เคลือบทอง ฯลฯ

3. กล่องกระดาษแข็งรีไซเคิลแบบไม่เคลือบ URB (Uncoated Recycled Paperboard)

เป็นกล่องกระดาษแข็งที่ผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่น ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่นำกลับมาใช้ใหม่ และในระหว่างการผลิตนั้น พื้นผิวของกระดาษจะไม่ถูกเคลือบพลาสติกใดๆ

4. กล่องกระดาษรีไซเคิลแบบเคลือบ CRB (Coated Recycled Paperboard)

เป็นกล่องที่เคลือบด้วยดินเหนียวหรือ Clay Coated Newsback (CCNB) กล่องชนิดนี้มักมีลวดลายบนพื้นผิวที่สวยงาม ผลิตจากกระดาษแข็งรีไซเคิล 100% เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์, กล่องกระดาษที่ใช้แล้ว ฯลฯ ส่วนใหญ่มักนิยมใช้บรรจุอาหารแห้ง, ซีเรียล, หลอดไฟ, กล่องทิชชู่, กล่องสบู่ ฯลฯ เป็นต้น