ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหน ที่ใช่สำหรับธุรกิจ

ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหน ที่ใช่สำหรับธุรกิจ-shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เลือกขนส่งแบบไหน ที่ใช่สำหรับธุรกิจ                                                     shippingyou 768x402

ชิปปิ้ง การขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยเป็นธุรกิจมาแรงและมีแนวที่จะไปได้ไกลในอนาคต

แต่เราจะเลือกการขนส่งแบบไหน Shippingyou มีข้อมูลให้คุณได้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียโดยละเอียด

เมื่อพูดถึงเรื่องชิปปิ้ง โดยส่วนใหญ่การขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยนั้น มีให้เลือกหลักๆ 3 ประเภท คือทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ แต่ละแบบต่างมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน

1. การขนส่งทางน้ำ ประกอบด้วยเรือ เรือโดยสาร เรือสินค้า เรือเฉพาะกิจ ฯลฯ

ข้อดี

 • ค่าขนส่งถูก เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่น
 • ขนส่งได้ปริมาณมากๆ ในรอบเดียว
 • ความเสี่ยงน้อย ความปลอดภัยสูง
 • เหมาะสำหรับการขนส่งในระยะไกลๆ ได้โดยไม่ต้องกังวล

ข้อเสีย

 • การเดินทางด้วยการขนส่งทางน้ำ มักจะล่าช้ากว่าประเภทอื่นๆ
 • มีอุปสรรคในเรื่องของฤดูกาล อุทกภัย สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทำให้ไม่สามารถควบคุมเวลาได้อย่างแน่ชัด

2. การขนส่งทางบก ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก ฯลฯ

ข้อดี

 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนย้ายสินค้าระหว่างทาง
 • ขนส่งได้ตลอดเวลา ทำให้กำหนดวันในการมาถึงจุดหมายปลายทางได้แน่นอนกว่าทางน้ำ
 • เหมาะกับการขนส่งระยะสั้น
 • เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งจากประเภทอื่น เพื่อไปถึงจุดหมายได้โดยตรง

ข้อเสีย

 • ค่าขนส่งสูงกว่าการขนส่งทางน้ำ
 • มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 • ขนส่งสินค้าได้ในปริมาณจำกัดและขนาดจำกัด ไม่สามารถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเกินไปได้
 • พบอุปสรรคในเรื่องของดินฟ้าอากาศ สภาพคล่องทางการจราจร ทำให้นัดส่งสินค้าคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่นัดหมาย

3. การขนส่งทางอากาศ ได้แก่ ทางเครื่องบิน

ข้อดี

 • สะดวก รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
 • เหมาะสำหรับการขนส่งระยะไกลๆ 
 • ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน
 • ขนส่งสินค้ากระจายได้ทั่วถึงและกว้างขวาง
 • เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าที่เสียได้ง่ายหรือแตกหักง่าย เช่น อาหาร ผลไม้ ขนมเบเกอรี่ ฯลฯ

ข้อเสีย

 • ราคาสูงกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
 • จำกัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุก
 • บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยาน
 • การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ สินค้าอาจคลาดเคลื่อนในการมาถึง
 • ความเสี่ยงสูง

ชิปปิ้ง แต่ละประเภท ย่อมมีความแตกต่างกัน แต่การจะเลือกขนส่งแบบใดนั้น ควรพิจารณาถึงเงินทุนและลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ที่สำคัญ อย่าลืมทำประกันภัยการขนส่งทุกครั้ง โดยเฉพาะหากสินค้านั้นมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท เพื่อป้องกันความเสียหายและเพิ่มความอุ่นใจในการใช้บริการขนส่ง ตรวจสอบค่าบริการขนส่งชิปปิ้งจีนมาไทยได้ที่ Shippingyou และหากสนใจสั่งซื้อสินค้าจากจีน สามารถคลิกดูรายการสินค้าในราคาส่งได้ที่ Weshopchina