วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนได้ใน 3 ขั้นตอน

 

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

วิธีส่งสินค้า Icon shippingyou1 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดัง Shippingyou กว่างโจว

วิธีส่งสินค้า Icon shippingyou2 150x150

ที่อยู่และวิธีการจ่าหน้ากล่องจะแสดงหลังลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ iSHIPPINGตรวจสอบสถานะสินค้า

วิธีส่งสินค้า Icon shippingyou3

ระบบ i Shipping 

วิธีส่งสินค้า vlastny blog 200x200

ขนส่งสินค้าจากจีน ตรวจสอบสถานะสินค้าชิปปิ้งจีน โอนเงินจีน-ไทย และชำระค่าบริการ