สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งเครื่องประดับยังไงให้ปลอดภัย

สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งเครื่องประดับยังไงให้ปลอดภัย

การจะทำการขนส่งสินค้าแต่ละชิ้นนั้น ต้องมีการวางแผนการเตรียมการขนส่ง การหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่จะขนส่ง การเดินทาง และความปลอดภัยไว้อย่างดีเสมอ เพื่อให้สินค้านั้นขนส่งไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและในสภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสินค้าประเภทเครื่องประดับหรือสินค้าที่มีมูลค่าสูงยิ่งเป็นการขนส่งระยะไกลแล้วยิ่งต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง หรือป้องกันการถูกโจรกรรมระหว่างการขนส่งด้วย

ดังนั้นการขนส่งสินค้าประเภทเครื่องประดับ หรือสินค้าราคาแพง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความระมัดระมังอย่างมาก การขนส่งจึงต้องมีการจัดการระบบการขนส่งและระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นอย่างดีและเข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ วันนี้ Shippingyou จึงจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งเครื่องประดับจากจีนมาให้ผู้อ่านที่ต้องการที่จะนำเข้าเครื่องประดับหรือสั่งสินค้าจากจีนให้ปลอดภัย

สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งเครื่องประดับยังไงให้ปลอดภัย  สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งเครื่องประดับยังไงให้ปลอดภัย ff 01 1
สั่งสินค้าจากจีน ขนส่งเครื่องประดับยังไงให้ปลอดภัย

วิธีการวางแผนการขนส่งเครื่องประดับจากการสั่งสินค้าจากจีนให้ปลอดภัย

1. เลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้านั้น มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำหน้าที่การขนส่งให้ได้อย่างปลอดภัย เพราะผู้ให้บริการขนส่งสินค้านั้นจะมีหน้าที่ประสานงานและจัดการในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ทั้งทางด้านอากาศ หรือทางเรือ อีกทั้งตัวแทนผู้รับจัดการสินค้า ผู้ให้บริการก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบและประสานกับหน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมด ผู้ใช้บริการขนส่งจึงต้องทำการเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือมีความเชี่ยวชาญในการทำงานมาเป็นระยะเวลานาน หร้อมทั้งได้รับประกันด้านความปลอดภัย ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบประวัติของผู้ให้บริการให้ดี ทั้งประวัติของบุคลากรในองค์กร ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญกรรม แล้วยังต้องศึกษาถึงแนวทางการป้องกันภัยหรืออุบัติเหตุของแต่ละบริษัทผู้ให้บริการด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าบริษัทนั้นน่าไว้ใจแค่ไหน และจะได้เลือกใช้บริษัทผู้ให้บริการการขนส่งที่น่าไว้ใจได้ที่สุด

ในส่วนรายละเอียดการขนส่งสินค้า ก็ควรมีการทำสัญญา และต้องมีการให้รายละเอียดขั้นตอนการขนส่งสินค้าที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน มีการวางแผนการขนส่งและระบบรักษาความปลอดภัยในระดับดีมาก วางแผนการขนส่งและเส้นทางการเดินทางไว้เป็นอย่างดี ทั้งต้องมีระบบติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการ

2. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและทนทาน

เนื่องจากเครื่องประดับนั้นเป็นสินค้าที่มีราคาสูง การขนส่งจึงควรมีการบรรจุไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะที่แข็งแรงทนทานเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า และช่วยให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวก โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจสินค้านั้นควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานและควรมีความแข็งแรง 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว

สิ่งที่ไม่ควรทำในบรรจุภัณฑ์ที่ขนส่งเครื่องประดับนั้น คือการระบุชื่อบริษัท เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการรู้ได้ว่าสินค้าในบรรจุภัณฑ์คือเครื่องประดับราคาแพง อีกทั้งควรทำการติดเทปหรือห่อบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกหรือผ้าใบสีทึบ และหากทำการขนส่งสินค้าหลายชิ้น ควรทำการรวบรวมสินค้าเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า

3. เตรียมการขนส่งสินค้าอย่างรัดกุม

ในส่วนของด้านคลังจัดเก็บสินค้า ควรมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสินค้าสูญหายระหว่างการเก็บรักษาเพื่อรอการขนส่ง ในกรณีมีผู้ให้การขนส่งมากกว่ารายเดียว ควรให้มีการระบุรายชื่อและทำการลงชื่อ อีกทั้งทำการยืนยันเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนทุกครั้ง

การขนส่งสินค้าเครื่องประดับ ควรมีการแยกส่งเฉพาะไม่ให้ปะปนกับสินค้าอื่นๆ หรือหากมีความจำเป็นต้องขนส่งในรอบเดียวกัน ควรทำการจัดวางสินค้าเรื่องประดับไว้บริเวณหน้ารถ เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้มากกว่าจัดวางไว้บริเวณหลังรถ และมีการติดตั้งอุปกรณ์เช็คสถานะการขนส่งสินค้า เพื่อให้ผู้ขนส่งและผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา

ควรมีการเลือกวันเวลาในการขนส่ง เพราะเนื่องจากว่าหากเลือกการขนส่งสินค้าในช่วงท้ายๆของสัปดาห์ จะทำให้มีสินค้าคงค้าอยู่ในศูนย์รับจัดการสินค้ามากขึ้น เมื่อมีสินค้ามากก็ทำให้ความปลอดภัยน้อยลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ การดูแลรักษาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องยากและอาจไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่ควรที่จะจัดส่งสินค้านอกเวลางานอีกด้วย

การดำเนินการเรื่องเอกสารก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดการสินค้าและข้อมูลต่างๆโดยควรติดต่อให้กรมศุลกากรทราบเพื่อการยืนยันและการดำเนินการทางข้อมูลที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

4. ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารจัดการสินค้า

ศูนย์จัดการสินค้าที่มีความปลอดภัยและไว้ใจได้ควรที่จะมีการจัดการในระบบด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดี มีสถานที่ตั้งศูนย์อยู่ในแหล่งที่ปลอดภัย ไม่อยู่ไกล้พื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือเป็นอันตราย และมีการวางแผนรับมือกับอุบัติเหตุและระบบความปลอดภัยที่มีความพร้อมอยู่เสมอ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยอยู่เป็นประจำเพื่อความมั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยยังใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของตัวอาคารด้านนอกก็ควรมีการติดตั้งไฟที่มีความความสว่างที่เพียงพอ และมีระบบรักษาความปลอดภัยและที่ดี ระยะห่างระหว่างไฟแต่ละแถวไม่ควรเกิน 150 เมตร และมีระบบไฟสำรองในกรณีฉุกเฉิน อาคารรับจัดการสินค้า มีการควบคุมรถที่เข้าและออกจากอาคารอย่างเข้มงวด ต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน และมีการจดบันทึกข้อมูล ทะเบียนรถ และเวลาของรถที่เข้าออก และควรมีบุคลากรรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนั้นยังควรมีการติดตั้งกล้องบนรถด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ง่ายขึ้น เผื่อเวลาเกิดเหตุการณ์หรือการโจรกรรมขึ้นมาจะได้มีการระบุตัวผู้ร้ายได้

เมื่อตรวจเช็คข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการขนส่งเครื่องประดับได้แล้ว ผู้อ่านทั้งหลายที่ต้องการจะนำเข้าสินค้าเครื่องประดับก็จะได้มีวิธีในการเลือกบริษัทหรือตัวแทนในการนำเข้าที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีและรัดกุมเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายหรือการโจรกรรมสินค้าเครื่องประดับได้อย่างไม่ยาก และหากท่านผู้อ่านสนใจที่จะ สั่งสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้า โดย Shippingyou ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ท่านสามารถขนส่งนำเข้าสินค้าจากจีนได้อย่างปลอดภัย โดยมีระบบความปลอดภัยที่ดีและสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา อ่านบทความ ข้อควรรู้!! เลือกบริษัทรับนำเข้าสินค้าจากจีนยังไงให้ปลอดภัยและคุ้มค่า ได้ที่นี่

.

.

ขอบคุณข้อมูลจาก

airfreight-logistics.com