Month: November 2019

ชิปปิ้ง 9 ประเทศในเอเชียที่เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ในปี 2019

ชิปปิ้ง 9 ประเทศในเอเชียที่เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ในปี 2019 หลายประเทศทั่วโลกให้ความความสนใจกับธุรกิจ Startup อย่างแพร่หลาย เพื่อดูแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตของหลายๆประเทศ

ชิปปิ้ง 11.11 วันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

ชิปปิ้ง 11.11 วันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นวันที่ลดราคายิ่งใหญ่กว่าวัน Black Friday กับ Cyber Monday ของอเมริการวมกันเสียอีก มีชาวจีนหลายร้อยล้านคนรวมทั้งคนไทยด้วย ที่เตรียมตัวกดช็อปสินค้าที่หมายตาเอาไว้ในแพลตฟอร์ม E-Commerce ต่างๆ และซื้อของมูลค่าหลายพันบาทในเวลาเพียงแค่ 24 ชั่วโมง