Month: January 2020

ชิปปิ้งจีน ร้านค้าออนไลน์ ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์ Shippingyou ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ทำไมธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                    Shippingyou 1024x536

ชิปปิ้งจีน ทำไมธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ร้านค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ตามกฎหมายระบุให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และแสดงถึงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์

ชิปปิ้ง รู้จักรูปแบบ E-commerce Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ทำความรู้จักกับรูปแบบของการทำธุรกิจ E-Commerce ทั้ง 4 ประเภท                   E commerce Shippingyou 1024x536

ชิปปิ้ง ทำความรู้จักกับรูปแบบของการทำธุรกิจ E-Commerce ทั้ง 4 ประเภท

ชิปปิ้ง ทำความรู้จักกับรูปแบบของการทำธุรกิจ E-Commerce ทั้ง 4 ประเภท ธุรกิจ E-Commerce ทุกคนอาจคุ้นเคยกันบ้างแล้ว ถึงอย่างนั้นก็ยังมีรูปแบบที่แตกต่างกัน

Shippingจีน 7 คำถามยอดฮิต shippingyou shippingจีน Shippingจีน กับ 7 คำถามยอดฮิตที่พบบ่อย เมื่อใช้บริการ Shippingyou 7                  shippingyou 1024x536

Shippingจีน กับ 7 คำถามยอดฮิตที่พบบ่อย เมื่อใช้บริการ Shippingyou

Shippingจีน กับ 7 คำถามยอดฮิตที่พบบ่อย เมื่อใช้บริการ Shippingyou รวบรวมคำถามที่ลูกค้ามักถามบ่อยเกี่ยวกับบริการขนส่งสินค้าภายใน และระยะเวลาในการนำเข้าสินค้า

1688 Supply Chain_ShippingU 1688 1688 ตามติด 7 เรื่องของ Supply Chain ที่ทำนายว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 Supply Chain ShippingU 1024x536

1688 ตามติด 7 เรื่องของ Supply Chain ที่ทำนายว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020

1688 ตามติด 7 เรื่องของ Supply Chain ที่ทำนายว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 เมื่อห่วงโซ่อุปทานได้ประยุกต์สิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแปรสภาพนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต

ชิปปิ้ง IMO2020_Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ตามติดกระแส IMO 2020 เมื่อโลกต้องการพลังงานสะอาดขับเคลื่อน IMO2020 Shippingyou 1024x536

ชิปปิ้ง ตามติดกระแส IMO 2020 เมื่อโลกต้องการพลังงานสะอาดขับเคลื่อน

ชิปปิ้ง ตามติดกระแส IMO 2020 เมื่อโลกต้องการพลังงานสะอาดขับเคลื่อน ธุรกิจชิปปิ้งจึงต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานสะอาด ที่มีค่าของกำมะถันต่ำตามที่องค์กรกำหนด