Month: February 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 วิธีรับมือสำหรับผู้ประกอบการ ลดผลกระทบ Covid-19-Shippingyou นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 10 วิธีรับมือสำหรับผู้ประกอบการ ลดผลกระทบ Covid-19                            10                                                         Covid 19 Shippingyou 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 10 วิธีรับมือสำหรับผู้ประกอบการ ลดผลกระทบ Covid-19

10 วิธีรับมือสำหรับผู้ประกอบการ ลดผลกระทบ Covid-19 ที่ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งต้องรับมือจากปัญหาสุขภาพและพิษเศรษฐกิจในครั้งนี้

ชิปปิ้งจีน รับมือให้ดี คลังเตรียมเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ปี 63-Shippingyou ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน รับมือให้ดี คลังเตรียมเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ปี 63                                             7                                 63 Shippingyou 1024x536

ชิปปิ้งจีน รับมือให้ดี คลังเตรียมเก็บภาษี 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ปี 63

กระทรวงการคลังเตรียมเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สินค้านำเข้าออนไลน์ปี 63 สำหรับหน่ายทุกประเภทและยกเลิกการยกเว้นภาษีสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทอีกด้วย

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่งที่คุณต้องรู้ Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมการขนส่ง ที่คุณต้องรู้                                                   Shippingyou 1024x536

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมการขนส่ง ที่คุณต้องรู้

สถิติอุตสาหกรรมการขนส่ง ที่คุณต้องรู้ ที่ได้มีการสำรวจอุตสาหกรรมการขนส่งต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมการขนส่งในช่วงที่ผ่านมา