pond

ชิปปิ้ง 10 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในปี 2020 Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในปี 2020 10           1024x536

ชิปปิ้ง 10 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในปี 2020

ชิปปิ้ง คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเมื่อคุณตัดสินใจทิ้งงานประจำแล้วผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ ปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า 28 ล้านธุรกิจ โดยคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของธุรกิจทั้งหมดในอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดหรอกนะ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ นี่คือ 10 ขั้นตอน ที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก 1 ศึกษาแนวคิดและทิศทางของธุรกิจ แน่นอนว่าคุณจะต้องเป็นผู้กำหนดแนวคิดและทิศทางของธุรกิจอยู่แล้ว ดังนั้นคุณจะต้องปรับสมดุลระหว่างแนวคิดกับความเป็นจริงถึงแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ควรประเมินความคิดทางธุรกิจก่อนลงมือทำ เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จ จะต้องแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ และนำเสนอสิ่งที่ตลาดต้องการ การลองผิดลองถูก สำรวจตลาด รวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ♦ ตลาดจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์/บริการตามที่คุณคาดหวังหรือไม่ ? ♦ ใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์/บริการ ♦ มีบริษัทอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายกันในตอนนี้หรือไม่ ? ♦ การแข่งขัน/ส่วนแบ่งตลาด เป็นอย่างไร ? ♦ ธุรกิจของคุณจะเข้าสู่ตลาดได้อย่างไร ? และ 5 สิ่งจำเป็นที่ควรทำในการเริ่มธุรกิจคือ 1). กำหนดเป้าหมายและวางแผน 2). วางแผนทางด้านการเงิน/สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก 3). พิจารณาด้านกฎหมายและข้อบังคับสำหรับการประกอบธุรกิจ 4). …

ชิปปิ้ง 10 ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในปี 2020 Read More »