ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมการขนส่ง ที่คุณต้องรู้

ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมขนส่งที่คุณต้องรู้ Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สถิติอุตสาหกรรมการขนส่ง ที่คุณต้องรู้                                                   Shippingyou 768x402

ชิปปิ้งหรือการขนส่ง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำเป็นสำหรับธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัยและเป็นบริการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่เชื่อมต่อกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้บริโภคและซัพพลายเออร์

ปัจจุบันมีแนวโน้มของดิจิทัลเกิดขึ้นมากมาย เช่น การใช้ UAVs รถบรรทุกอิสระ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน (AR)

       ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการขนส่งและเป็นสิ่งที่สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

       Shippingyou มีข้อมูลเชิงสถิติ ที่ได้มีการสำรวจอุตสาหกรรมการขนส่งต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมการขนส่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า อุตสาหกรรมขนส่งจะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 • ส่วนแบ่งทางการตลาดของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อันดับสูงสุด ได้แก่ การขนส่งทางรถบรรทุกในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 35% ( โลจิสติกส์ ไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้า แต่เป็นการขนส่งทั้งหมดในซัพพลายเชน) การขนส่งผู้โดยสารภาคพื้นดิน 26% การขนส่งสินค้า (ชิปปิ้ง) 17% การขนส่งทางเครื่องบิน 14% และการขนส่งทางรถไฟ 4% ส่วนอีก 12% เป็นหุ้นของการครอบครองกิจการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในตลาดท่องเที่ยวและการขนส่ง (PwC, 2018)
 • แบรนด์สากลที่ให้บริการขนส่งสินค้าและมีรายได้สูงสุดต่อปี อันดับ 1 ได้แก่ DHL รายได้เฉลี่ย 13.30 พันล้านดอลล่าร์/ปี UPS มีรายได้เฉลี่ยที่ 9.81 พันล้านดอลล่าร์/ปี และ FedEx 7.09 พันล้านดอลล่าร์/ปี (Total Logistics Report)
 • ความท้าทายที่ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตมากที่สุด มาจากปัจจัยอะไรบ้าง ? การแข่งขันทางธุรกิจ 26.9% การเติบโตที่ซบเซาทั่วโลก 21.2% กระบวนการผลิตสินค้า 19.2% ค่าแรงงาน 7.7% ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 6.7% การควบรวมกิจการ 4.7% (JDA, Global Logistics Report, 2017)
 • เป็นที่คาดการณ์ไว้ว่าตลาดระบบขนส่งอัจฉริยะระดับโลก (ITS) บนท้องถนน จะมีมูลค่ามากกว่า 72.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เนื่องมาจากขนาดของตลาดการขนส่งและคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ มีการเติบโตในอัตรา 2.6% ในปี 2562 ส่วนอัตราการเติบโตต่อปีระหว่างปี 2557-2562 อยู่ที่ 1.7%
 • อุตสาหกรรมการขนส่งทางรถไฟในสหรัฐอเมริกา มีรายรับรวม 8 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่น่าสนใจคือในปี 2561 ตลาดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มีรายงานการเติบโตถึง 4-4.5% ของปริมาณคอนเทนเนอร์ แต่ลดลงเมื่อเทียบปี 2560 ที่มีอัตราการเติบโตถึง 5.8%  (อ่านประเภทตู้คอนเทนเนอร์ในอุตสาหกรรมขนส่งสำหรับชิปปิ้งเพิ่มเติมที่ 7 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ที่ทั่วโลกเลือกใช้ )
 • สิ่งสำคัญที่สุด คือขนาดของตลาดโลจิสติกส์ รวมอยู่ที่ 6.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2561 และตลาดโลจิสติกส์ทั่วโลก คาดว่าจะเติบโตที่ 7.6% ถึง 27 ล้านดอลลาร์ ในปี 2566
 • หากธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์สามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลได้ มันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากถึง 13% (Accenture, 2016)
 • 50% ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้ระบบให้บริการที่มี Cloud เป็นพื้นฐาน ส่วนที่เหลืออีก 20% วางแผนที่จะทำในปีถัดไป (DHL, 2019) 

          ในอุตสาหกรรมการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ สมาชิกใหม่ ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรูปแบบธุรกิจใหม่ เมื่ออุตสาหกรรมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงเป็นการยากที่จะบอกทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ได้ในอนาคต

           อย่างไรก็ตาม จากสถิติข้างต้น เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นและถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิดกลยุทธ์ที่ทันสมัยเพื่อรักษาตำแหน่งของบริษัทสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ รวมทั้งทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

 

ที่มา: Finances Online