นำเข้าสินค้าจากจีน พฤติกรรมการช็อปปิ้งที่เปลี่ยนไป ในวิกฤต COVID-19

นำเข้าสินค้าจากจีน พฤติกรรมการช็อปปิ้งที่เปลี่ยนไป ในวิกฤต COVID-19-Shippingyou นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน พฤติกรรมการช็อปปิ้งที่เปลี่ยนไป ในวิกฤต COVID-19                                                                                      COVID 19 Shippingyou 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากเดิม

โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอย ที่เปลี่ยนมาเป็นแบบออนไลน์และเดลิเวอรี่ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยมากขึ้น

       Scott McKenzie หัวหน้าหน่วยข่าวกรองระดับโลกของ Nielsen กล่าวว่า รูปแบบการใช้จ่ายที่ระบุไว้ในเกณฑ์ต่างๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจ เมื่อร้านค้าพยายามรักษาระดับอุปทานของสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 นั้นได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการช็อปปิ้งและมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ระยะเวลาการระบาดหรือการมีอยู่ของโรคนี้หลังการระบาด

        Shippingyou จึงได้รวบรวมข้อมูลจาก Nielsen บริษัทวิจัยด้านการตลาด ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 6 ขั้นตอนของพฤติกรรมการบริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) ซึ่ง 3 ขั้นตอนแรกเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ได้แก่

        1. การซื้ออุปกรณ์ป้องกันสุขภาพ

กรณีที่โรค COVID-19 มาจากประเทศอื่นที่มีผู้ติดเชื้อ ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงรักษาสุขภาพและอนามัยมากขึ้น 

         2. การจัดการสุขภาพแบบตอบโต้

สำหรับกรณีที่เมืองแรกมีการแพร่เชื้อ และมีการเสียชีวิตครั้งแรกจาก COVID-19 หลังจากนั้น ผู้บริโภคก็ได้หันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมไวรัส สุขภาพ และความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น เช่น ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เป็นต้น

         3. การตุนอาหาร

หลายครั้งที่มีการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ในหลายเมือง ทำให้ผู้คนต่างกักตุนอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่มีการจำกัดจำนวนการซื้อและหลีกเลี่ยงการเข้าไปซื้อของที่ร้านค้า

       อย่างไรก็ตาม การช็อปปิ้งออนไลน์จะได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลจากสถานการณ์ Covid-19 ในครั้งนี้ และต่อไปนี้คือ 3 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ได้แก่

         1. การเตรียมการกักกันชีวิต

การดำเนินการในกรณีฉุกเฉินตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น และเปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากขึ้น ทำให้อัตราการช็อปปิ้งออนไลน์สูงขึ้น การออกไปช้อปปิ้งตามร้านค้าลดลง นอกจากนี้สินค้าก็เริ่มขาดสต๊อกในคลังสินค้า ที่อิตาลี ผู้บริโภคเริ่มพึ่งพาการช็อปปิ้งออนไลน์และคลังสินค้าออนไลน์มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพและความต้องการของการใช้ในครัวเรือน แต่พื้นที่ตามโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าออนไลน์อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ

          2. การจำกัดการใช้ชีวิต

กรณีที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รัฐบาลได้สั่งให้มีการปิดเมือง ทำให้ผู้คนถูกจำกัดไม่ให้ออกไปช็อปปิ้งที่ร้านค้า ประกอบกับคลังสินค้าออนไลน์มีพื้นที่จำกัด ราคาสินค้าต่างๆ สูงขึ้นพอๆ กับสินค้าที่มีจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาสินค้าบางประเภท ซึ่งผลักดันให้ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคาในช่วงที่มีความต้องการสินค้าอนามัยสูง 

จีน ประเทศยักษ์ใหญ่ด้านการส่งออกสินค้า ประสบกับการห้ามออกไปช็อปปิ้งนอกบ้านและความท้าทายในการสต็อกของออนไลน์ในช่วงนี้ รวมทั้งอาจมีการขึ้นราคาสินค้าตามความต้องการในบางประเทศ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด โดยคาดการณ์กันว่าปัจจัยเหล่านี้จะผลักดันความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นในตลาดอื่นๆ และในบางกรณีก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่ายด้านสุขอนามัยและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

          3. ใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่

หลังจากการกักกัน COVID-19 ได้ผ่านพ้นจากวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดไปแล้ว เมื่อชีวิตเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ผู้คนกลับไปทำกิจวัตรประจำวัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพ ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซเพื่อลดความเสี่ยงในการติดไวรัส

         อย่างไรก็ตาม การติดฉลากด้านสุขภาพและความปลอดภัย อาจมีความสำคัญในการชนะใจผู้บริโภค โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศจีน เช่น ผลิตภัณฑ์จัดส่งถึงบ้าน คนรุ่นเก่าหันไปใช้การจับจ่ายออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการในครัวเรือนของพวกเขา ซึ่งรูปแบบการซื้อในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคจนนำไปสู่การยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในอนาคต 

        ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตและความรู้ในการรับมือกับโรคระบาด ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค สำหรับธุรกิจต่างๆ อาจต้องรับมือกับผลกระทบเหล่านี้ให้ทันเหตุการณ์ อ่านต่อที่ 10 วิธีรับมือสำหรับผู้ประกอบการ ลดผลกระทบ Covid-19  โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ถือว่ามีความสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ อีกทั้งเป็นที่คาดว่าจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในอนาคตแม้ว่าจะสิ้นสุดการระบาดแล้วก็ตาม 

         Shippingyou ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยตามปกติแล้ว ทั้งนี้ ทาง Shippingyou ได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้นำเข้าเป็นอันดับแรก โดยสินค้าจะถูกพ่นด้วยยาฆ่าเชื้อทั้งตู้ก่อนนำเข้าประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้การขนส่งในช่วงเวลานี้มีความล่าช้าไปบ้าง 

ที่มา: candyindustry