Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน 2018-11-05T03:36:04+00:00

shipping จีน

ค่าบริการขนส่งจีนมาไทย

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย ใบอนุญาต อ.ย. และ สารเคมี ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

ทางรถ (สินค้าทั่วไป)
5-7 วัน
ทางเรือ (สินค้าทั่วไป)
25-35 วัน
ทางรถ (สินค้ามอก.)
5-7 วัน
ทางเรือ (สินค้ามอก.)
25-35 วัน
น้ำหนักน้อยกว่า 100 กก. 49 บาท/kg 39 บาท/kg 99 บาท/kg 95 บาท/kg
น้ำหนักมากกว่า 100 กก. 35 บาท/kg 29 บาท/kg 90 บาท/kg 85 บาท/kg
ปริมาตรน้อยกว่า 1 ลบ.ม. 8,900 บาท/ลบ.ม. 5,900 บาท/ลบ.ม. 12,500 บาท/ลบ.ม. 12,000 บาท/ลบ.ม.
ปริมาตรมากกว่า 1 ลบ.ม. 6,000 บาท/ลบ.ม. 4,900 บาท/ลบ.ม. 10,000 บาท/ลบ.ม. 9,800 บาท/ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ค่าประกันภัย 3% ของค่าขนส่ง ชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 50 x 39 =  1950 บาท
หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ = 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

 หมายเหตุ

ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

คำนวณค่าขนส่ง

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

**เฉพาะค่าขนจากจีนไม่ร่วมค่าส่งในประเทศ และ ค่าบริการเสริมอื่นๆ

ค่าบริการขนส่งในประเทศไทย

สั่งซื้อของ สั่งซื้อสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 20 min

หมายเหตุ Nim Express

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้

 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานีโทรศัพท์ 062-7096293
 • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
 • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 1. สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 2. สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม 
 3. ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 4. พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม

จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

สั่งซื้อของ สั่งซื้อสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 04 min
สั่งซื้อของ สั่งซื้อสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 19 min

เงื่อนไขการใช้บริการ Kerry express

 1. สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 2. สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 30 ซ.ม. + 65 ซ.ม.+55 ซ.ม. = 150 เซนติเมตร
 3. สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 4. เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งซื้อของ สั่งซื้อสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 05 min
สั่งซื้อของ สั่งซื้อสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 21 min 1024x231

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
shipping จีน Price shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ขนส่งจากจีน Table Delivery Cost 03 min 600x270

การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ Shippingyou

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา คลิก

ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ

* งดการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท *

นึกถึง Shipping จีน นึกถึงเรา