Shipping จีน ไขความลับ…เรือขนาดใหญ่เหมาะกับท่าเรือหรือไม่ !?!

Shipping จีน MEGA_Shippingyou shipping จีน Shipping จีน ไขความลับ…เรือขนาดใหญ่เหมาะกับท่าเรือหรือไม่ !?! MEGA Shippingyou 768x402

Shipping จีน เมื่อการขนส่งทางเรือถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการขนส่งสินค้า จากข้อมูลเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า จำนวนสินค้าที่ขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า

มียอดขายมากกว่า 200 ล้าน TEU (Twenty foot Equivalent Unit : ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต) ต่อปี

การมุ่งเน้นขนส่งสินค้าบนเรือขนาดใหญ่มากกว่าการใช้เรือขนาดเล็กหลายลำนั้น พบข้อดีกว่า อย่างน้อยคือมีความสามารถในการบรรทุกหรือจุคลังสินค้าขนาดใหญ่ได้หลายแห่ง ซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มค่าในการเดินทางครั้งเดียว ต้นทุนต่อช่องบนเรือขนาดใหญ่ลดลงอย่างมาก จนสามารถประหยัดได้ในล้านต่อรอบการเดินทางไปกลับ ว่ากันว่า ขนาดของเรือที่เหมาะสมในการบรรทุกขนส่ง คือ 20,000 +-TEU เนื่องจาก มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำที่สุดต่อ TEU

อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการของเรือขนาดใหญ่และการเกิดขึ้นของพันธมิตรจำนวนมหาศาล ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาท่าเรือ นั่นคือท่าเรือต้องมีความสามารถในการจัดการกับปริมาณของงานได้มากที่สุด และสามารถจัดการกับตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ได้

ทว่า กระบวนการดำเนินการท่าเรือขั้นสูงนั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าพื้นที่ในการจัดเก็บหรือเรือที่ขนส่งนั้นจะราบรื่นเสมอไป เนื่องจากการเชื่อมต่อเส้นทางที่ห่างไกลจากตัวเมือง มักนำไปสู่การเดินทางที่ติดขัดในบริเวณรอบๆ ท่าเรือ และทางด่วน รวมทั้งการประสานงานการเดินทางด้วยรถบรรทุกนั้นก็ยังไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ปัญหาด้านพิธีการศุลกากรอาจทำให้ต้องหยุดรอ ด้วยเหตุผลนี้ท่าเรือจำนวนมากจึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ไว้

จากข้อมูลล่าสุดเผยว่า เรือขนาด 14,000- TEU มีกระบวนการทำงานที่ราบรื่นมากกว่า ช่วยลดการบรรทุกสูงสุดที่สถานีและเพิ่มการขนส่งขาออกไปยังแผ่นดินอีกฝั่งของทะเลได้ด้วยเรือลำเลียง รถไฟ หรือรถบรรทุกบนท้องถนน กล่าวคือ เรือขนาดเล็กจะมีความหลากหลายและสามารถใช้งานได้ในท่าเรือมากกว่าเรือขนาดใหญ่

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เพียงเรื่องของขนาดเรือที่เหมาะสมกับท่าเรือเท่านั้นที่ถูกพูดถึงในวงการชิปปิ้งเวลานี้ เจ้าของเรือหลายราย ยังให้ความสำคัญกับเทรนด์การขนส่งในปีหน้า ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนตัวแทนของผู้ขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) มุ่งพัฒนาระบบให้บริการที่เป็นดิจิทัลและปรับปรุงความโปร่งใส เพราะฉะนั้น มันจึงกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทขนส่งทางเรืออีกมากมาย ที่ต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce สั่งซื้อสินค้าจากจีน ที่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบการขนส่งทางเรือ (Shipping จีน) เป็นหลัก ซึ่งทาง Shippingyou มีบริการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ด้วยบริการระดับมืออาชีพ เชี่ยวชาญเรื่องการนำเข้าสินค้า และสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้