ชิปปิ้งจีนที่คุณไว้วางใจ

 นำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร

ส่งออกทุกวันจัดส่งทั่วประเทศ พร้อมบริการตลอดทุกวัน

Call Center : 02-114-7469

ชิปปิ้งจีนที่คุณไว้วางใจ

นำเข้าสินค้าจากจีน
แบบครบวงจร
ส่งออกทุกวัน
จัดส่งทั่วประเทศ
พร้อมบริการตลอดทุกวัน
Call Center : 02-114-7469

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน 1688 หน้าหลัก WebDesign 3newCompany 06 400x22xx6 300x170

บริการขนส่งทางรถ

ขนส่งทางรถจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
เส้นทางกว่างโจว – กรุงเทพ
สามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้
ทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน 1688 หน้าหลัก WebDesign 3newCompany 05 400x226 300x170

บริการขนส่งทางเรือ

ขนส่งจากจีนมาไทย
เริ่มต้นเพียง 39 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน
เส้นทาง กว่างโจว – กรุงเทพ
จัดส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศ

นำเข้าสินค้าง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

ส่งสินค้ามาที่โกดัง
Shippingyou กว่างโจว

เข้าสู่ระบบ iSHIPPING
ตรวจสอบสถานะสินค้า

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

1688 หน้าหลัก Icon shippingyou1 150x150

ส่งสินค้ามาที่โกดัง
Shippingyou กว่างโจว

1688 หน้าหลัก Icon shippingyou2 150x150

ที่อยู่และวิธีการจ่าหน้ากล่อง
จะแสดงหลังลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ i SHIPPING
ตรวจสอบสถานะสินค้า

1688 หน้าหลัก Icon shippingyou3 150x150

“ชิปปิ้งจีน
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีน”

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ
เลือกใช้ Shippingyou
ลงทะเบียน
เพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา

*ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท *

“ชิปปิ้งจีน ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีน”

ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เลือกใช้ Shippingyou
ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้าขนส่งสินค้าจากจีนกับเรา 

*ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท *

ทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น กับ
Shippingyou Application

1688 หน้าหลัก vlastny blog 200x200
ระบบ i Shipping ขนส่งสินค้าจากจีน
ตรวจสอบสถานะสินค้า ชำระค่าขนส่ง
ระบบ i Shipping ขนส่งสินค้าจากจีน
ตรวจสอบสถานะสินค้า ชำระค่าขนส่ง