ชิปปิ้งจากจีน กับการทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า

ชิปปิ้งจากจีน กับการทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า

การทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกนั้น ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่ต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการที่ละเอียด โดยหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเริ่มตั้งแต่การดำเนินเรื่องทางเอกสาร ไปจนกระทั่งขั้นตอนการขนส่งสินค้านั้นจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ซึ่งการขนส่งสินค้านั้น เรียกได้ว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องมีหน้าที่ในการจัดการและดูแลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอยู่หลายๆฝ่ายเลยที่เดียว เพื่อที่จะช่วยให้การดำเนินการขนส่งสินค้านั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด และ หนึ่งในความรับผิดชอบของการดูแลสินค้าเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น ต้องมีวิธีการในการดูและรักษา และป้องกันสินค้าเป็นอย่างดี วิธีการหนึ่งที่ต้องมีการจัดการให้ดีก่อนทำการขนส่งสินค้า นั่นก็คือ การทำ “Fumigate” ที่ต้องทำเพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งออกนั่นเอง และ การทำ Fumigate นั้นมีความสำคัญและวิธีการอย่างไร มาดูกันค่ะ


การทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า

Fumigate คืออะไร?

Fumigate คือ การรมยาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่คาดว่าจะมีโอกาสติดไปกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ ที่ได้แก่ ลังไม้ทึบ (case) แผ่นไม้รองรับสินค้า (pallet) กล่องไม้ (packing block)  ถังไม้ (drums) ลังไม้โปร่ง (crate) ไม้รองมุมกันกระแทก (pallet collars) ไม้รองลาก (skids) ไม้กันกระแทก (dunnage) รวมกล่องกระดาษในบางประเทศด้วย

ชิปปิ้งจากจีน กับการทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า  ชิปปิ้งจากจีน กับการทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า 260901 01 1
ชิปปิ้งจากจีน กับการทำ Fumigate เพื่อการส่งออกสินค้า

ทำไมต้องทำ Fumigate ก่อนการส่งออกสินค้า?

เนื่องจากว่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นต้องมีการทำให้สินค้ามีความปลอดภัย โดยการห่อหุ้ม หรือแพ็คสินค้าไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย และทำให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า และวัสดุที่จะใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เปล่านั้น ก็จะเป็นไม้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาถูก และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ข้อเสียของไม้นั้นก็คือ อาจจะถูกแมลงศัตรูพืชเข้าไปอาศัยอยู่ ซึ่งจะเป็นการทำลายบรรจุภัณฑ์ และอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของแมลงเหล่านั้นไปสู่ประเทศรับสินค้าได้ ดังนั้น จึงมีการจัดทำมาตรฐานมาตรการสุขอนามัยระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า อนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ หรือ International Plant Protection Convention (IPPC) เพื่อควบคุมบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ใช้ในการค้าระหว่างประเทศให้ปราศจากศัตรูพืชและเป็นมาตรฐานสากล จึงมีการกำหนดให้ได้รับการกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนการส่งออก ด้วยการรมยานั่นเอง

Fumigate มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ?

สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ fumigation ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว หลังจากการทำfumigate บรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับเครื่องหมาย IPPC จากผู้ให้บริการfumigate และจะได้การรับรองการทำ fumigate โดยการรมควันแมลงในบรรจุภัณฑ์นั้น ผู้ที่จะทำได้ก็ต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งถ้าหากว่าไม่ทำการรมควันก่อนการส่งออก อาจจะมีผลให้สินค้าถูกตีกลับมาก็เป็นได้ ดังนั้นจึงต้องมีการแน่ใจว่าสินค้าที่จะส่งออกนั้นต้องมีความพร้อมที่สุด และจัดการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าได้


การทำ Fumigate นั้น ก็เพื่อเป็นการรักษาและดูแลบรรจุภัณฑ์ให้คงสภาพดีและเป็นมาตรฐาน อีกทั้งป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำลายผลิตภัณฑ์ และแพร่เชื้อไปยังประเทศที่สินค้าถูกส่งออกไปได้ ดังนั้นการจะส่งออกสินค้าแต่ละครั้ง จึงควรที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างเข้มงวด เพื่อที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาได้นั่นเอง และในส่วนของการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า หรือที่เรียกว่าชิปปิ้งสินค้า โดยเฉพาะ ชิปปิ้งจากจีน ที่ผู้ประกอบการจำนวนมาก เลือกที่จะใช้บริการชิปปิ้งจากจีนเพื่อนำสินค้าเข้ามาสู่ประเทศไทย ก็มีข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าที่ควรต้องปฏิตามและควรให้ความสำคัญในการชิปปิ้งจากจีนเช่นกัน อ่านบทความ นำเข้าสินค้าจากจีน เรื่องอะไรบ้างที่ต้องให้ความสำคัญในการชิปปิ้ง ได้ที่นี่!!

.

.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

cpo2000.com/