ชิปปิ้งจีน HS CODE : พิกัดศุลกากร ที่ควรทำความเข้าใจในการนำเข้าส่งออก

ชิปปิ้งจีน HS CODE : พิกัดศุลกากร ที่ควรทำความเข้าใจในการนำเข้าส่งออก

ว่าด้วยเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้า การจะนำเข้าและส่งออกสินค้านั้นจะต้องมีการทำตามระเบียบของ พิธีการศุลกากร ทั้งจะต้องมีการเสียภาษีการนำเข้าและส่งออก ที่ผู้นำเข้าและส่งออกควรที่จะรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาที่ตามมาได้ในระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของการนำเข้าและส่งออก ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากเพื่อที่จะทำให้สามารถตรวจหาพิกัดของสินค้าในระหว่างการขนส่งได้ นั่นก็คือ HS CODE หรือ พิกัดศุลกากร ซึ่งพิกัดศุลกากรนี้คืออะไร และมีวิธีการการค้นหาพิกัดสินค้ายังไงในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มาดูกันค่ะ


HS CODE คืออะไร ?

HS CODE (Harmonized System) หรือที่เรียกว่า พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก ซึ่งถูกกำหนดโดย องค์การศุลกากรโลก (WCO: World Customs Organization) และระบบนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสากลทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลก (WTO: World Trade Organization) จึงได้นำมาใช้เป็นสากลทางการค้าระหว่างประเทศ นำมาใช้สำหรับแจ้งภาษีอากร

โดยเนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่หลากหลาย และมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ รวมทั้งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน จึงต้องมีการกำหนดระบบHS CODE  ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวเลขกลาง ในการระบุประเภทสินค้าที่เข้าใจได้ตรงกัน

ชิปปิ้งจีน HS CODE : พิกัดศุลกากร ที่ควรทำความเข้าใจในการนำเข้าส่งออก  ชิปปิ้งจีน HS CODE : พิกัดศุลกากร ที่ควรทำความเข้าใจในการนำเข้าส่งออก 250904 01 1
ชิปปิ้งจีน HS CODE : พิกัดศุลกากร ที่ควรทำความเข้าใจในการนำเข้าส่งออก

HS CODE : พิกัดศุลกากร มีความสำคัญอย่างไร ?

HS CODE นั้น จะทำให้สามารถรู้ถึงอัตราภาษีการนำเข้าและส่งออก ที่หากในประเทศไทยนั้น การส่งออกสินค้า จะไม่เสียภาษีในการส่งออก ทำให้สามารถนำมาตั้งราคาสินค้าที่จะขายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถนำอัตราภาษีมาช่วยคำนวณต้นทุนของสินนค้าที่จะนำเข้าและส่งออก พร้อมกับการทำ Form การยกเว้นภาษีการนำเข้า ยังสามารถทำได้ โดยการกำหนดค่า HS CODE ได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถนำมาตรวจสอบค่าสินค้า ว่ามี FTA ระหว่างประเทศไหม

จะทำการค้นหา HS CODE : พิกัดศุลกากร ของสินค้าเราได้อย่างไร ?

เราสามารถค้นหาพิกัดสินค้าของเราได้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ จากเว็บไซต์กรมศุลกากรได้ที่ ค้นหาพิกัด หรือที่ Tariff e-serviceหรือ จาก Application กรมศุลกากร ที่มีชื่อว่า HS Check” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android และค้นหาได้จากตัวแทนเคลียร์สินค้าที่ชำนาญการที่มามารถระบุพิกัดสินค้าให้ได้ เนื่องจากตัวแทนเหล่านี้จะมีประสบการณ์ ที่ต้องมีการเคลียร์สินค้า และต้องทำเอกสารที่ต้องระบุ HS Code


ซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงทำให้วิธีการในการค้นหาพิกัดสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยังมีหน่อยงานและแอปพลิเคชั่นที่รองรับการค้นหาพิกัดสินค้าให้เลือก ว่าจะใช้พิกัดสินค้าไหนดี ซึ่งในส่วนของทางเลือก กรมศุลกากรก็มีบริการการวินิจฉัยพิกัดสินค้าให้ได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าได้อีกมาก และในส่วนของการนำเข้าสินค้า สำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่ต้องการจะสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าเพื่อนำสินค้ามาขายในไทย ซึ่งก็มีช่องทางการนำเข้าสินค้าให้เลือกมากมาย โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน หรือที่เรียกว่า ชิปปิ้งจีน นั้น ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการนำเข้าสินค้าที่นำมาสร้างกำไรได้ดี เพราะสินค้าจากจีนนั้นมีราคที่ถูกกว่าแหล่งสินค้าอื่น อีกทั้งมีช่องทางการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็ว ชิปปิ้งจีน จึงถือว่าเป็นทางเลือกในการนำเข้าสินค้าที่ให้ความคุ้มค่า และมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก พร้อมกับผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีตัวเลือกให้เลือกใช้บริการอย่างมาก โดยในส่วนนี้ ผู้ใช้บริการในการเลือกชิปปิ้งจีน ก็ควรที่จะเลือกบริษัทชิปปิ้งจีนที่ดี เพื่อให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด อ่านบทความ รับนำเข้าสินค้าจากจีน เลือกยังไงให้ได้บริษัทที่ปลอดภัยและคุ้มค่า ได้ทีนี่!!

.

.

ข้อมูลอ้างอิง

cpo2000.com