บริการขนส่งสินค้าชิปปิ้งจีนทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบก
ของ Shippingyou ทำให้บริษัท
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพโดยสามารถ
กระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย
โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งผ่านพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีนโดยบริษัท Shippingyou
มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีน
ให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า
ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า
ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน shippingจีน บริการ WebDesign 3newCompany 06 400x22xx6

บริการขนส่งสินค้าชิปปิ้งจีนทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Shippingyou ทำให้บริษัท
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพโดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย
โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งผ่านพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีนโดยบริษัท Shippingyou มีระบบบริหารจัดการ
การนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ลูกค้าจะสามารถ
รู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน shippingจีน บริการ WebDesign 3newCompany 06 400x22xx6

บริการขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจีนทางเรือ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปีในการนำเข้าสินค้า
จากจีน จึงทำให้ Shippingyou เป็นที่ 1 ในใจ
ของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์และชิปปิ้งจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้า
ให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีน
ทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน shippingจีน บริการ WebDesign 3newCompany 05 400x226 300x170

บริการขนส่งสินค้านำเข้าสินค้าจีนทางเรือ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปีในการนำเข้าสินค้าจากจีน จึงทำให้
Shippingyou เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์และชิปปิ้งจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน
และเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้า
จากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

ชิปปิ้งจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง shippingจีน shippingจีน บริการ WebDesign 3newCompany 05 400x226

*ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท *

*ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท *