สั่งของจากจีน กับปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว

สั่งของจากจีน กับปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจออนไลน์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น และมากขึ้นอย่างเรื่อยๆในปีที่ผ่านมา และเติบโตต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ โดยจะเห็นได้จากการที่เกิดผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งความนิยมของผู้บริโภคที่หันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีรายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เมื่อปี 2560 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ว่ามูลค่าธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce นั้นมีมูลค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเติบโตที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้ โดยมีปัจจัยอะไรที่สามารถทำให้ธุรกิจ e-Commerce ในไทยเติบโตได้สูงขนาดนี้นั้น วันนี้ Shippingyou ก็ได้หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

สั่งของจากจีน ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว  สั่งของจากจีน กับปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว E0 B8 9B E0 B8 B1 E0 B8 88 E0 B8 88 E0 B8 B1 E0 B
สั่งของจากจีน ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หันมาใช้บริการช่องทางออนไลน์มากขึ้น

การที่เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนไปเสียแล้ว พร้อมกับการใช้บริการสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่สะดว สามารถสั่งซื้อได้ง่าย มีสินค้าที่หลากหลายให้ผู้บริโภคสามารถเลือกเปรียบเทียบจากร้านและสินค้าที่ดีที่สุดที่พวกเขาพึงพอใจได้โดยไม่ต้องออกไปดูสินค้าเอง เพียงแค่มีช่องออนไลน์ก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้จากทุกที่ พร้อมทั้งช่องทางการชำระสินค้าี่มีให้เลือกหลากหลายและสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นนั่นเอง

ผู้ประกอบการหันมาเพิ่มช่องทางขายบนออนไลน์มากขึ้น

การที่ผู้ประกอบการหันมาใช้ช่องทางการขายสินค้าโดยช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น เพราะจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องพยายามที่จะหาช่องทางใหม่ๆในการขายสินค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น เพราะการขายสินค้าหลายช่องทางจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้กำไรที่มากขึ้น การขายสินค้าโดยอาศัยแค่ช่องทางเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป อีกทั้งช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์นั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขายผ่านหน้าร้านและเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากกว่า จึงทำให้ผู้ประกอบการต่างก็ต้องปรับตัวในการขายสินค้าให้มีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การสนับสนุนจากภาครัฐบาลต่อธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce)

โดยเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของทางภาครัฐบาลที่เข้ามาช่วยพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการทางภาคเกษตรกรและภาคท้องถิ่นเพื่อให้นำผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตให้นำมาเพอ่มช่องทางการขายโดยใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและกลุ่มผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) มากขึ้น 

การที่นักลงทุนจากต่างประเทศหันมาให้ความสนใจและต้องการที่จะลงทุนการประกอบธุรกิจออนไลน์ในไทยมากขึ้นนั้นถือได้ว่าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจออนไลน์เจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก เพราะการที่ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาด ก็ทำให้เกิดการแข่งขันกับผู้ประกอบการในไท โดยทำให้ผู้ประกอบการในไทยต้องมีความพยามในการปรับตัวและพัฒนาตนเองทางธุรกิจเพื่อที่จะให้เท่าเที่ยมกับผู้ประกอบการต่างชาติ และเพื่อไม่ให้มาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากเกินไปจนทำให้ผู้ประกอบการไทยลำบากในการประกอบธุรกิจอีกด้วย จึงทำให้การแข่งขันทางธุรกิจออนไลน์นั้นมากขึ้นเพราะแค่ละฝั่งผู้ประกอบการก็ต้องพยายามที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ของตนเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด จึงทำให้ธุรกิจออนไลน์เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่า 4 ปัจจัยหลักในข้างต้นนี้มีส่วนที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce นั้นเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการทั้งหลายที่ประกอบธุรกิจออนไลน์หรือกำลังคิดจะเริ่มประกอบธุรกิจก็ตามที ให้วิเคราะห์แนวโน้มทางการทำธุรกิจทางการตลาดออนไลน์ได้ว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจออนไลน์ให้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนผู้ประกอบการคนไหนต้องการที่จะประกอบธุรกิจออนไลน์โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน ผ่านการสั่งของจากจีน เพื่อที่จะนำมาขายในไทย ที่มีกลุ่มตลาดของผู้บริโภครองรับเป็นจำนวนมาก การประกอบธุรกิจออนไลน์โดยการนำเข้าสินค้ามาจากจีนนั้นก็ถือเป็นช่องทางที่ดีและให้กำไรกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ก็ควรที่จะเลือกสั่งของจากจีน จากบริษัทสั่งซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือได้ อีกทั้งมีผู้ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการนำเข้าสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็ควรที่จะเลือก Shippingyou บริษัทรับนำเข้าสินค้าจากจีนที่พร้อมจะให้บริการคุณอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถดูวิธีการส่งสินค้าได้ ที่นี่!!

.

.

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)