สั่งสินค้าจากจีน แนะรู้จักตลาดส่งออกสินค้าของไทย

สั่งสินค้าจากจีน แนะรู้จักตลาดส่งออกสินค้าของไทย

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นเรื่องไร้พรมแดนและผู้คนสามารถเชื่อมต่อเข้ากับทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะในด้านไหนๆของชีวิต ยิ่งในเรื่องการค้าขายหรือธุรกิจส่งออกในยุคนี้ ที่พัฒนาไปสู่ความทันสมัยและเทคโนโลยีการคมนาคมที่รวดเร็ว ทำให้การส่งออกสินค้านั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่หลากหลายและมีจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางการเกษตรและอุตสาหกรรม จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ และมีรายงานการส่ออกของสินค้าไปสู่ต่างประเทศในมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลในปี 2017 จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รายงานว่ามีการส่งออกของสินค้าในไทยเป็นมูลค่าที่สูงถึงกว่า 3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว วันนี้ Shippingyou จึงจะมาให้ข้อมูลการค้าเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของไทยที่ส่งออกเป็นจำนวนมากที่สุด 5 อันดับ  เพื่อให้เห็นช่องทางของการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย

สั่งสินค้าจากจีน ตลาดส่งออกสินค้าของไทย  สั่งสินค้าจากจีน แนะรู้จักตลาดส่งออกสินค้าของไทย 5  E0 B8 AD E0 B8 B1 E0 B8 99 E0 B8 94 E0 B8 B1 E0
สั่งสินค้าจากจีน ตลาดส่งออกสินค้าของไทย

5 อันดับตลาดส่งออกสินค้าไทย

1. จีน

ประเทศจีนที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกที่สูงสุดของไทยในปี 2017 โดยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 900,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเป็น 12.4% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย โดยจีนถือว่าเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่และมีกำลังซื้อในปริมาณมาก โดยจากการที่ผู้ซื้อของจีนนั้นมองว่าสินค้าของไทยนั้นมีความโดดเด่นทางด้านเอกลักษณ์ คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเน้นไปที่ความน่าสนใจและความปราณีตในการนำเสนอสินค้า ซึ่งสินค้าที่นิยมในการส่งออกไปสู่ประเทศจีน คือสินค้าจำพวกอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว และสมุนไพร ยางพารา เป็นต้น

2.  สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่มีการส่งออกสูงสุดเป็นอับดับ 2 ของไทยและเป็นประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าจากฝั่งตะวันตกที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงมากกว่า 890,000 ล้านบาท มีมูลค่าเป็น 11.2% ของการส่งออกทั้งหมดโดยเนื่องมาจากการยอมรับเรื่องคุณภาพการตัดเย็บของไทยที่ดี เมื่อเทียบกับ จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก โดยถือว่าการตัดเย็บของไทยนั้นมมีคุณภาพที่ดีกว่า แต่ไทยก็อาจจะเสียเปรียบประเทศคู่แข่งในแง่ของราคาสินค้าที่ถูกกว่า ดังนั้นจึงประมาทไมม่ได้และหมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ โดยสินค้ายอดนิยมในการส่งออกของไทยสู่สหรัฐอเมริกา คือ อาหารแปรรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งหากมีการพัฒนาในด้านการออกแบบรูปแบบสินค้าให้มีความน่าสนใจได้มากกว่านี้ก็อาจจะทำให้แนวโดน้มการส่งออกดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกมาก

3. ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยมูลค่าสูงถึง 750,000 ล้านบาท โดยคิดเป็น 9.4%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนั้นนิยมการใช้ผ้าไหมและยอมรับในคุณภาพของผ้าไหมของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต มีศิลปะทางด้านลวดลายและมีสีสันสวยงาม และทำด้วยมือ จึงถือว่าเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีมูลค่าสูง โดยนอกจากผ้าไหมแล้ว ความนิยมในการส่งออกของไทยสู่ญี่ปุ่นก็จะได้แก่ เครื่องครัว ของใช้ภายในบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ไม้ สมุนไพรจากธรรมชาติ และเครื่องหอมต่างๆ

4. ฮ่องกง

อันดับ 4 คือ ฮ่องกง โดยมีมูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมา สูงถึง 400,000 ล้านบาท คิดเป็น 5.2% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของฮ่องกงนั้นไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้ต้องมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าด้านเกษตรกรรม ซึ่งก็ได้แก่ ข้าว มะม่วง ทุเรียน มะพร้าว หรือกระทั่ง กล้วยไม้ และดอกไม้นานาชนิด

5.  เวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยถึง เกือบ 400,000 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมา คิดเป็น 4.9% โดยสินค้าที่ส่งออกส่วนมากได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ รองเท้า เครื่องสำอางค์ ครีมบำรุง เครื่องดื่ม อุปกรณ์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของประเทศเวียดนามที่ได้วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในปี 2016-2020 จึงส่งผลต่อประเทศไทยในด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้าไทยเพื่อการส่งออกแก่ประเทศเพื่อนบ้านและจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก FTA อีกด้วย

เมื่อมองถึงเทรนด์การส่งออกสินค้าไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยในการส่งออกนั้นมีมูลค่ามหาศาลและประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ ประเทศจีน ที่มีการส่งออกสินค้าจากไทยเป็นอันดับ 1 และนอกจากการธุรกิจการส่งออกแล้วจีนก็ยังเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยอีกด้วย โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าผ่านการ สั่งสินค้าจากจีน ที่ได้รับความนิยมมากกับเศรษฐกิจไทย โดยจะเป็นได้จากการเพิ่มขึ้นของบริษัทและธุรกิจการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้หรือเทรนด์แฟชั่นต่างๆ ที่รับมาจากประเทศจีน ที่ก็มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งจีนและไทยให้ควบคู่กันไป โดย Shippingyou ก็ได้เป็นผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีความชำนาญและไว้ใจได้ พร้อมทั้งมีบริการการขนส่งหลายช่องทางที่สะดวกต่อท่านที่ต้องการสั่งสินค้าจากจีนโดยตรงหรือเพื่อนำมาขายก็ไว้ใจได้ อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม มองตลาดไทยจีน แนวโน้มน่าจับตาสินค้าขนส่งจากจีนมาไทย ได้ที่นี่

.

.

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง

Peerpower.co.th