ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนควรจะมีอะไรบ้าง!!

ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งควรจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน!!

ในปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมการสั่งของผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น โดยเฉพาะการสั่งของนำเข้าจากจีน หรือชิปปิ้ง ที่ก็จะมีบริษัทผู้ให้บริการในการนำเข้าสินค้าจากจีน ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ซึ่งมีผู้ให้บริการอยู่หลายเจ้ามากที่ให้ผู้ใช้บริการได้เลือกกันว่าต้องการที่ใช้บริการจากผู้ให้บริการไหน แต่ในส่วนของการให้บริการนั้น ก็ต้องพิจารณาและดูให้ดีว่าผู้ให้บริการชิปปิ้งเจ้าไหนที่ให้บริการได้อย่างดีและเป็นมืออาชีพในการให้บริการการขนส่งสินค้ามาให้ถึงมือผู้ซื้อได้อย่างปลอดภัยได้ แต่ก็ไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทุกเจ้าที่จะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพในการขนส่ง ซึ่งก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งอยู่เสมอๆ ที่อาจจะทำให้มีปัญหาแก่สินค้าและต่อผู้ซื้อได้ ดังนั้น การเลือกใช้บริการผู้ให้บริการ ชิปปิ้งจีน จึงมีความสำคัญมาก เพราะหากได้ผู้บริการที่ไม่ดี ก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการขนส่งและสินค้าตามมาได้ วันนี้ Shippingyou เลยจะได้มาบอกถึงคุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนมาให้ผู้อ่านได้พิจารณาการเลือกผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนกันค่ะ

ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งควรจะมี  ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนควรจะมีอะไรบ้าง!! E0 B8 84 E0 B8 B8 E0 B8 93 E0 B8 AA E0 B8 A1 E0 B
ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งควรจะมี

คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งจีน มีอะไรบ้าง

1.เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีที่อยู่ที่แน่นอน

บริษัทขนส่งสินค้า หรือชิปปิ้งจีนที่ดีจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายกำหนด และต้องมีการจดทะเบียนพานิชย์หรือจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าการขนส่งนั้นจะต้องมีการผ่านด่านและเก็บภาษีศุลกากรให้เรียบร้อย และการขนส่งสินค้าก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงของแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรเลือกบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำตามข้อกฎหมายกำหนดเพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น

2.มีมาตรฐานการวัดขนาดและน้ำหนักชัดเจน

การขนส่งสินค้านั้นจะต้องมีการคิดราคาค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งหากเป็นบริษัทชิปปิ้งจีนที่ดีก็จะมีการคิดราคาตามจริงของขนาดสินค้า อีกทั้งต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดขนาดและน้ำหนักของสินค้าและการคิดราคาให้ละเอียดและชัดเจนแก่ผู้ซื้อเพื่อให้เกิดความสบายใจ ผู้ซื้อก็จะได้สามารถคำนวณราคาค่าสินค้าด้วยตนเองได้เองอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการถูกคิดค่าขนส่งเกินกว่าที่กำหนด

3.มีผู้ให้บริการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อสินค้าได้

การเป็นบริษัทขนส่งสินค้าที่มีผู้ให้บริการให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากจีน จะช่วยให้ความสะดวกแก่ลูกค้าโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ให้บริการให้คำปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ ก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการสั่งซื้อสินค้าได้อีกมากเลยทีเดียว การมีผู้ให้บริการให้คำปรึกษาจึงแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทชิปปิ้งจีนนั้นๆได้เป็นอย่างดี

4.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง

บริษัทชิปปิ้งที่ดีจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของสินค้าตามจริง โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการคิดค่าบริการของสินค้าตามน้ำหนักของสินค้าที่สั่ง และจะต้องไม่มีการคิดราคาเกินไปกว่าในที่กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างมาก

5.ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริษัทชิปปิ้งที่ดีต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าให้บริการเพิ่มเติมจากที่เป็นหรือคิดราคานอกเหนือไปจากที่ตกลงกันไว้ เพราะว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินการการขนส่งอย่างถูกต้อง ไม่มีการโกงราคาสินค้าโดยเรียกเก็บเพิ่มแน่นอน ซึ่งหากบริษัทชิปปิ้งจีนที่คุณกำลังใช้อยู่นั้น้มีการเรียกค่าบริการเพิ่มเติมแล้วหละก็ ถือได้ว่าไม่ดีแน่ๆและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

6.ดูแลรักษาสินค้าของผู้ซื้อเป็นอย่างดี

การนำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนนั้น เรียกได้ว่ามีระยะทางที่ไกลพอสมควร การขนส่งก็อาจใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะมาถึงจุดหมายปลายทาง ในระหว่างทางก็อาจมีเหตุปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ ไม่มากก็น้อย แต่ผู้ให้บริการที่ดีนั้นจะต้องคอยหมั่นตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากว่าสินค้าเกิดปัญหาก็จะต้องทำการจัดการแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงที เพื่อให้สินค้ามาถึงมือผู้ซื้อในสภาพดี ไม่บุบสลายหรือเสียหาย หรือหากเกิดปัญหาขึ้นก็จะมีการรับผิดชอบต่อผู้ซื้ออย่างดีที่สุด

7.สามารถส่งสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือส่งมาถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทชิปปิ้งที่ดีนั้นจะต้องมีการระบุระยะเวลาวันที่ขนส่งและวันนัดรับสินค้าที่แน่นอน และขนส่งสินค้ามาให้ถึงภายในเวลาที่กำหนดให้ได้ เพื่อไม่ใหส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการที่จะรับสินค้านำไปขายต่อภายในวันเวลาที่กำหนดเช่นกัน ผู้ให้บริการขนส่งจึงต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและให้สินค้ามาถึงที่หมายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

8.ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งสินค้ามาให้ลูกค้าได้ถึงที่หมาย

นอกจากจะขนส่งสินค้ามาให้ถึงภายในเวลาที่กำหนดได้นั้น ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในการนำส่งสินค้าไปให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ การรับสินค้าของผู้ซื้อมีด้วยกันสองทาง คือมารับสินค้าที่โกดังกับให้ผู้ให้บริการไปส่งถึงที่หมาย และก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องไปส่งสินค้าให้ถึงที่หมายของผู้รับสินค้าให้ได้ เพื่อความสะดวกสบายที่สุดของลูกค้าให้ไม่ต้องทนรอนาน หรือเกิดปัญหาส่งไปผิดที่ ที่จะทำให้เสียเวลาในการขนส่งที่ล่าช้าลงไปอีกด้วย

9.สามารถเช็คสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเช็คสถานะสินค้าได้จะช่วยให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ซื้อ ว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ตนได้ทำการสั่งซื้อนั้นอยู่ที่ไหนแล้วและควรจะมาถึงเมื่อไหร่ และบริษัทชิปปิ้งที่ดีก็ควรที่จะมีการให้บริการการติดตามสินค้านี้ให้แก่ลูกค้า เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับสินค้าว่าจะไม่มาถึงที่หมายหรือเกิดความล่าช้าได้ ยิ่งหากสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาก็ยิ่งจะช่วยทำให้ความสบายใจแก่ลูกค้าได้อย่างมากที่สุด

และเหล่านี้ก็คือคุณสมบัติที่ดีที่ผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนทั้งหลายควรจะมี เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปเลือกใช้ผู้ให้บริการชิปปิ้งที่ดีและมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้การบริการและการขนส่งสินค้าของท่านอย่างเป็นมืออาชีพและไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังได้ ต่อไปนี้ การเลือกผู้ให้บริการชิปปิ้งก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงมีคุณสมบัติตามที่กล่าวดังต่อไปนี้ ก็ถือว่าไว้ใจได้อย่างแน่นอน และ Shippingyou ก็เป็นบริษัทผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนที่ดี ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น รับรองว่าจะทำให้ผู้ซื้อได้รับการบริการที่ดีและได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีจากจีนให้ถึงมือได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ นำเข้าจากจีนได้เลย ที่นี่!!

1 thought on “ชิปปิ้งจีน 9 คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้บริการชิปปิ้งจีนควรจะมีอะไรบ้าง!!”

  1. Pingback: ผู้ประกอบการชิปปิ้งออนไลน์ บริหารเงินยังไงให้มีหมุนเวียนอยู่เสมอ

Comments are closed.