ชิปปิ้ง 9 ประเทศในเอเชียที่เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ในปี 2019

ชิปปิ้ง 9 ประเทศในเอเชียที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ startup ปี 2019-Shippingyou ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 ประเทศในเอเชียที่เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ในปี 2019 9                                                            startup    2019 Shippingyou 768x402

ชิปปิ้ง หนึ่งในธุรกิจ Startup ที่เป็นธุรกิจของคนรุ่นใหม่ กำลังมาแรงในช่วง 2-3 ปีมานี้ เป็นธุรกิจก้าวกระโดด ที่เน้นการเติบโตไว ลักษณะของธุรกิจนี้ จะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คน 

โดยได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม นำเสนอสู่ตลาดขนาดใหญ่ เช่น Google Amazon หรือ Facebook เป็นต้น 

        ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกให้ความความสนใจกับธุรกิจ Startup อย่างแพร่หลาย จนได้มีการจัดอันดับ ‘ประเทศที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ Startup มากที่สุดในโลก’ ปี 2019 จากการจัดอันดับของนิตยสาร CEOWORLD สิ่งที่ใช้ในการประเมินคือ ความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของเศรษฐกิจในด้านวิทยาศาสตร์และงานวิชาการของแต่ละประเทศ

        สำหรับคะแนนโหวตของผู้คนและประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ Startup มากที่สุดในโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีความมั่นคงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการวิจัยและพัฒนา อันเป็นหัวใจสำคัญ และมีอัตราการสร้างธุรกิจ Startup ที่สูงอย่างโดดเด่น รวมทั้งการร่วมลงทุนธุรกิจและสิ่งสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ ได้คะแนนสูงคือ การสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษากว่า 119 แห่ง ใน 500  มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำของโลกอีกด้วย 

        อันดับที่ 2 ที่มีคะแนนสูสีมากที่สุดคือประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดาครองอันดับที่ 3 ในฝั่งภูมิภาคเอเชียติดอันดับ Top 20 ได้แก่ ประเทศอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ จีนและเกาหลีใต้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพการศึกษาที่ดี ที่สำคัญในแต่ละอันดับมีคะแนนห่างกันเพียง 1 คะแนนเท่านั้น และเป็นที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 ด้วยคะแนนรวมเพียง 43 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

โดยการจัดอันดับประเทศที่เอื้อต่อธุรกิจ Startup ของนิตยสารชื่อดัง จากทั้งหมด 62 ประเทศ มีตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 1. ทุนมนุษย์ หรือทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย ทักษะที่สะสมมา ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพและทรัพย์สิน ในส่วนนี้จะดูจากเงินทุนในการพัฒนาและบำรุงแรงงานในอนาคต
 2. การวิจัยและการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสามารถทางการวิจัยและสมรรถภาพในการพัฒนาของประเทศที่เห็นได้ว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดึงดูดการลงทุนและสร้างนวัตกรรมที่สามารถทำการค้าและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
 3. โครงสร้างพื้นฐานของผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่กำหนดอัตราความสำเร็จของการแปลงงานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงพาณิชย์
 4. แรงงานด้านเทคนิค โดยจะวัดการมีบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ในระดับสูง
 5. การขับเคลื่อนนโยบาย ประเมินผลลัพธ์ทางเทคโนโลยี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณที่นำไปสู่ความมั่งคั่งของภูมิภาค

        หันมามองดูธุรกิจ Startup ในโซนเอเชียกันบ้าง ผลการจัดอันดับ พบว่า มาเลเซียเป็นประเทศเหมาะสำหรับการทำธุรกิจ Startup สูงสุดในเอเชีย โดยได้คะแนนสูงสุด 85/100 คะแนน ตามมาด้วยสิงคโปร์ (คะแนน 80) จีน (คะแนน 78) เกาหลีใต้ (คะแนน 74) อินโดนีเซีย (คะแนน 60) ฟิลิปปินส์ (คะแนน 54) ไทย (คะแนน 43) ฮ่องกง (คะแนน 39) และเวียดนาม (คะแนน 31)

        การสำรวจครั้งนี้ ได้มาจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 194,976 คน จาก 95 ประเทศ ทั้งในอเมริกา เอเชีย ยุโรปและแอฟริกา ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้คนมากกว่า 69,000 เป็นบุคคลที่ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือสูงกว่านั้น และกว่า 54,000 คนเป็นผู้นำธุรกิจและผู้นำระดับสูงในบริษัท (มีพนักงาน 500 คนขึ้นไป) ส่วนที่เหลือเป็นประชาชนทั่วไป 

        การสำรวจจะส่งรายการตัวชี้วัดที่ยาวกว่า 256 รายการให้ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 194,976 คน จากสหพันธ์ในทุกทวีปทั่วโลก พร้อมถามคำถามง่าย ๆ 1 ข้อ คือ ประเทศใดที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจ Startup ที่สุดในโลกปี 2019 โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 5 ประเทศและเรียงลำดับตามการเลือกของพวกเขา ซึ่งอันดับ 1 จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกของปี 2019 ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกจะให้ตัวเลือกอันดับที่ 1 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ 10 คะแนน อันดับ 2 ได้ 9 คะแนน และอันดับที่ 10 ได้ 1 คะแนนตามลำดับ ซึ่งคะแนนทั้งหมดที่ได้นั้น จะถูกรวมไว้เป็นคะแนนดิบ สำหรับประเทศที่ได้คะแนนโหวตอย่างน้อย 500 เสียงขึ้นไป จะเป็นประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในรายการนี้  การจัดอันดับนี้ได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำและผสมผสานจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

        อย่างไรก็ตาม ในการจัดอันดับในครั้งนี้ วัดผลจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในอันดับรั้งท้าย แต่ก็มีแนวโน้มธุรกิจ Startup จะเติบโตขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะธุรกิจชิปปิ้ง จากการเข้ามาลงทุนของประเทศจีนในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และธุรกิจ E-Commerce ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและกำลังมาแรงในปัจจุบัน( อ่านต่อได้ที่ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์) อย่างธุรกิจนำเข้าสินค้า ธุรกิจชิปปิ้งสินค้าจากจีน ธุรกิจพรีออเดอร์ หรือการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น สามารถศึกษาการทำธุรกิจเพิ่มเติมที่ 9 เรื่องต้องรู้ก่อนทำธุรกิจ

       รวมทั้งยังมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานอย่าง Shippingyou ที่ให้บริการชิปปิ้งและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการชิปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังคงต้องปรับตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้  

 

ที่มา: CEOWORLD Magazine